В КАКВО ВЯРВАМЕ

Нашата мисия е да помогнем на жени да обичат Бог всеотдайно с живота си е формирана от нашите вярвания за Бог и как Той ни се е разкрил чрез Библията.

Ето кратко обобщение на това, което вярваме, че е истина:

ВЯРВАМЕ:

Ние вярваме в един Бог, Отец, Всемогъщият Създател на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

Ние вярваме в един Господ, Исус Христос, единственият Божи Син, вечно роден от Отца, Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинския Бог, роден, ненаправен, от едно Същество с Отца.

Чрез него всички неща бяха направени.

За нас човеците и за нашето спасение той слезе от небето: чрез силата на Светия Дух той се въплъти от Дева Мария и стана човек.

Заради нас той беше разпнат от Пилат Понтийски; той претърпя смърт и беше погребан.

На третия ден той възкръсна в съответствие с Писанията; той се възнесе на небето и седи отдясно на Отца.

Той ще дойде отново в слава, за да съди живите и мъртвите, и царството му няма да има край.

Вярваме в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който изхожда от Отца и Сина.

С Отца и Сина той е почитан и прославян. Той е говорил чрез пророците.

Ние вярваме в една свята християнска църква. Ние признаваме едно кръщение за опрощение на греховете. Ние очакваме възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин.

ОБОБЩЕНИЕ В КАКВО ВЯРВАМЕ

Библията е Божието Слово.

Бог съществува в три форми: Отец, Син и Светия Дух.

Исусовото божество, девственото раждане, безгрешното човечество, изкуплението на кръста, телесното възкресение и възнесението в небето.

Всички сме грешници.

Спасение само чрез вяра, само чрез благодат, само в Христос.

Светият Дух обитава вярващите, дава им възможност да живеят християнския живот.

Христос ще се върне, за да съди живите и мъртвите.

Възкресението на тялото: вечен живот за всички истински вярващи в небето и вечно наказание за всички невярващи в ада. 

Църквата е съставена от истински вярващи от всяко племе, език и народ.