Защо S.O.A.P.?

Едно е просто да четеш Писанието, но когато взаимодействаш с него, когато се научиш да се забавяш, за да го прочетеш НАИСТИНА, изведнъж думите започват да изскачат от страницата. 

С помоща на този метод за изучаване на Библията ще забележите, че “виждате” много повече в стиховете, отколкото ако само набързо прочетете дневните стихове. Позволете ми да ви нашрча да пробвате този метод. Ще сте изумени колко повече ще извлечете от ежидневното си четене на Библията.

Какво означава S.O.A.P. ?

S – S е за Стихове – физически записвате Писанията…… ще бъдете изумени, че това, което Бог ще ви разкрие, само като отделите време да се забавите и всъщност напишете какво четете!

О – О е за Наблюдение – какво виждате в стиховете, които четете? Коя е публиката? Има ли повторение на думи? Какви думи ти изпъкват?

А – А е за Приложение – това е, когато Божието Слово стане лично. Какво ми казва Бог днес? Как мога да приложа това, което току-що прочетох за собствения си личен живот? Какви промени трябва да направя? Има ли действие, което трябва да предприема?

П – И накрая П е за Молитва.  Молете се Божието Слово обратно към Него. Ако Той ви е разкрил нещо през това време в Словото Си, молете се за това. Признай, ако Той е разкрил някакъв грях, който е в живота ти.

Изучаването на Божието Слово по този начин може да отнеме толкова малко или колкото имате време да дадете. Някои дни може да отнеме само 10 или 15 минути, други дни по-дълго.

Как аз да приложа метода S.O.A.P.?

Ето един личен пример….

Колосяни 1:5-8

S 5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието, 6 което дойде до вас; както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, 7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител; 8 който ни и извести за вашата любов в Духа.

О– (Много често само си отбелязвам какво забелязвам в стиховете на пръв поглед)

  • Когато комбинираш вяра и любов, получаваш надежда.
  • Трябва да помним, че надеждата ни е на небето…….тепърва предстои.
  • Евангелието е словото на истината.
  • Евангелието непрекъснато дава плодове и расте от 1-вия ден до последния.
  • Трябва само един човек да промени цяла общност….. Епафрас.

A– Нещо, което ми направи впечатление днес, беше как Бог използва един човек, Епафрас, за да промени цял град!!! Просто сме призовани да разказваме на другите за Христос… Божия работа е да разпространява Евангелието… да го развиваме и да дава плод. Чувствах, че днешните стихове са почти директно изречени на LGG… „по целия свят това евангелие дава плод и расте, точно както прави сред вас от деня, в който го чухте и разбрахте Божията благодат в цялата й истина.“ Не е ли забавно, когато Божието Слово стане толкова живо и говори директно там, където се намираме?!!!! Молитвата ми днес е всички жени, провеждащи този курс на Библията, да разберат Божията благодат и да имат жажда за Неговото Слово.

P– Скъпи Господи, моля Те, помогни ми да бъда „Епапрас“…..да разказвам на другите за теб и след това да оставя резултатите в любящите ти ръце. Моля, помогни ми да разбера и да приложа прочетеното днес в живота си лично, като по този начин ставам все повече и повече като Теб всеки ден. Помогни ми да живея живот, който носи „плода“ на вяра и любов……закрепвайки надеждата ми в небето, а не тук на земята. Помогни ми да запомня, че НАЙ-ДОБРОТО тепърва предстои!

Най-важните съставки в S.O.A.P. методът е ВАШЕТО взаимодействие с Божието Слово и вашето ПРИЛОЖЕНИЕ на Неговото Слово във ВАШИЯ живот.

МЕТОДЪТ SOAP РЕСУРСИ

Всички Love God Greatly  курсове и Библии използват метода SOAP. Нашите материали ще ви насърчат да взаимодействате и да израствате в Божието Слово!

100% от вашата покупка се връща в нашето служение, за да
ни помогне да предоставим Божието Слово на жените по света на техния собствен език! Досега материалите ни са преведени на над 40 езика и искаме да продължим да растем! 

Вашата покупка помага на нашето служение да расте!