Голям план за изкупление

Животът може лесно да ни смаже. Понякога изглежда, че нещата вървят добре, а след това ни връхлитат вълна след вълна от загуба, разочарование и болка. Постоянно ни се напомня, че живеем в грешен свят и се нуждаем от Спасител.

Но нашият Бог е по-велик от цялото съкрушение, което преживяваме. Той има грандиозен план за изкупление, план, който е започнал при сътворението и който продължава да се изпълнява и днес. Бог извява Своята сила и суверенитет чрез начините, по които изпълнява Своя план за изкупление на света и в живота на всеки от нас. И въпреки че не можем да Го видим, често имаме привилегията да видим как Той работи.

Да, Бог е промислил всеобхватен, изключителен начин да донесе изкупление на целия свят, но Той милостиво поглежда и не пропуска отделния човек. Елисавета била позната и почитана като съпруга на свещеник и била определена за праведна в Божиите очи. Но като жена тя била съкрушена защото нямала деца. От всички жени в Израел, Бог избрал нея. Той видял болката й, копнежа и разбитото й сърце. И Бог не просто използвал Елисавета като част от Своя универсален, изкупителен план, но Той изцерил нейното сърце, дал й радостта да бъде майка, срещнал я лично.

Освен чудото да има собствен син, Елисавета преживява и друго чудо. Тя била първият човек, който изповядал Исус като Месия. Тя не само станала свидетел на Божията невероятна сила в собствения си живот, но също така видяла от първа ръка идването на обещания Месия.

В началото на Евангелието на Лука научаваме, че Йоан е предшественик на Христос. Йоан бил пророкът, когото Бог обещал да изпрати на Своя народ, за да подготви сърцата им за идването на Месията. Йоан бил обещание, изпълнено от Бог към народа на Израел, и раждането му било продължение на големия Божи план за изкупление.

Евангелието на Лука е разказ за живота на Исус, писан от един приятел на друг. Лука описва с яснота и убеденост кой е Исус: Божият Син и Човешкият Син, напълно Бог и напълно човек. Той споделя как Исус проявява Своята сила и власт и как предизвиква религиозните водачи и техните потиснически системи.

Но в рамките на по-голямата си цел да напише това Евангелие, Лука показва личните начини, по които Исус вижда, познава и се грижи за Своя народ. Исус често спирал това, което прави, за да излекува, да се погрижи и да насърчи болните, инвалидите и отхвърлените, обикновенните хора. 

 

Първите събития, записани от Лука, показват как Бог осъществява Своя план за изкупление чрез Исус, но също така с описано как Бог изкупва и възстановява и среща хората лично, персонално, всеки отделен човек.

Ще виждаме отново и отново божественото и човешкото у Христос и начина, по който Той изпълнил Божиите цели: да донесе вечно изкупление на човешкия род. И докато го правим, ще видим също как Бог никога не ни пренебрегва, дори в нашите най-мрачни, най-отчаяни моменти. Той прави всичко възможно, за да лекува, изкупва и възстановява. Докато опознаваме Исус по-добре по време на този курс, нека изследваме начините, по които Той ще покаже Своята изкупителна и възстановяваща сила в нашия собствен живот и обстоятелства.

Мелиса

Melissa Fuller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен