Исус те вижда

В началото на тази нова седмица от нашето изучаване на Евангелието на Лука откриваме Исус близо до Капернаум, по-точно близо до град, наречен Наин.

 

Исус и неговите ученици, заедно с голяма тълпа, която ги следвала, отивали към Наин, когато застигнали траурна процесия. Носели починал мъж, най-вероятно до гробище, намиращо се далеч извън града. Вървяла майката на починалия и с нея голямо множество от града. Жената била вдовица а сега погребвала единствен син. Това била жена загубила всичко, поразена от скръб и тъга, най-вероятно без планове или надежда за утрешния ден.

 

Може би и ти си се чувствал по подобен начин? Изгубил всякаква надежда за бъдещето, неспособен да видиш нищо добро отвъд скръбта и умората, изпълващи сърцето ти? Ако е така, продължи да четеш. Скъпи приятелю, все още има надежда за теб.

 

Когато Исус видял тази жена, Той се смилил за нея. С други думи, сърцето на Исус било към нея, Той я видял и почувствал емоциите й, страдал заедно с нея. И поискал да я утеши.

 

Когато се окажем в разгара на назряваща буря и далеч от собствената си сигурност, не можем да намерим по-добра утеха за душите си от тази в Исус Христос. Той е състрадателен и мил, Той е нежен и смирен по сърце (Матей 11:29). Той дойде, за да живее живота, който ти не можеш, и да умре от смъртта, която заслужаваш. Той направи всичко, за да ти позволи да участваш в Неговата победа над смъртта, за да можеш да имаш лична връзка с Него като Господар на живота ти и Спасител на душата ти. Той те обича и е загрижен за теб!

 

Състраданието на Исус Го подтикнало към действие. По Негова заповед младият мъж бил върнат към живота и върнат на своята, преди скърбяща, а сега в безумие от радост, майка. Исус има власт дори над смъртта. Дори докосването на ковчег, което по времето на Исус се смятало за церемониално оскверняващо, не Го опетнило; по-скоро Неговото докосване освободило от смъртта. Той можел да променя нещата за миг. Дръж се и вярвай, скъпи приятелю! Той може да промени обстоятелствата ти и да даде облекчението или изкуплението на душата ти, Той ще те укрепи със силната Си десница!

 

И така, какъв бил отговорът на тълпите тогава и какъв трябва да бъде нашият отговор сега, дали в разгара на скръбта и страданието, в очакване, или може би от другата страна, извънредно радостни от състрадателната ръка на нашия скъп Спасител върху живота ни ?

 

Тогава страх обзе всички и славеха Бога, като казваха: Велик пророк се издигна между нас; и Бог посети Своя народ.“ – Лука 7:16

 

Нека прославим Бог с всичко, което имаме! Прослави Го с твоите думи, с това което правиш, с твоите чувства и малкото или многото, което Той ти е дал! Той дойде да помогне на Своя народ и ти не си пренебрегнат.

 

Укрепи сърцето си; Исус те вижда, Той е дълбоко загрижен за теб и те познава отблизо с много привързаност и любов (1 Йоаново 3:1).

Петра

Petra Stoneman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен