Молеща се жена

Замисляли ли сте се как това, което носите, показва коя сте и какво правите?

Можете да намерите спортни дрехи, дрехи за в къщи, дрехи за работа, дрехи за разходка в гардероба си. Подготвяте дрехите си за деня в зависимост от деня, който ви предстои. 

Ами ако ви попитам: какво ще облечете ако трябва да отидете при царя? 

Започваме тази последна седмица от нашето изучаване за молитвата, като се фокусираме върху прилагането на молитвата в действие и се молим за нашите най-близки взаимоотношения – нашите съпрузи, деца, най-близки приятели и семейство. Докато се потапяме в това как това се отразява в ежедневния ни живот, разглеждаме глава 3 от книгата на Колосяни, която е красив призив да се „облечем“ в определени характеристики, точно както обличаме дрехи всеки ден да обичаме, служим и защитаваме най-близките взаимоотношения в живота си.

Метафората на облеклото в Библията е очарователна. Можете да се задълбочите и да разберете по-интересни неща за това какво представлява облеклото в Библията, но просто казано, облеклото в Писанието често представлява правилно стоене пред Бог или вътрешното отношение на вярващия.

Може би този списък звучи обезкуражаващо и изтощително. Не се чувствате сякаш сте някое от тези неща, за които говори Павел, и изглежда като усилие да се опитате да ги постигнете. И така, нека разгледаме заедно началото на стих 12, което ни показва как този списък може да бъде изживян:

„Затова, като Божии избрани, святи и много обичани…”

Ти, сестро, си избрана, свята (или отделена) и много обичана.

Това е позицията, от която Бог иска да живеете, да обичате, да служите и да се молите.

Когато знаеш, че си избран, ти обичаш свободно.

Когато знаеш, че си отделен, живееш радостно.

Когато знаеш, че си много обичан, ти служиш щедро.

Ако сте приели Христос в сърцето си като Господ и Спасител, вие вече сте всички тези неща – и никой не може да ви ги отнеме (Римляни 8:38–39)! Притежавайте своята идентичност и изживейте призванието и целта, които Бог е поставил в живота ви.

Жена, която всеки ден проявява състрадание, доброта, смирение, нежност, търпение и прошка, е жена, която всеки иска да бъде наоколо. Тя живее от изобилието, което получава от Господ. Тя обича с божествена любов, която позволява да тече свободно през нея. Тя се моли от сигурна лична връзка със своя Небесен Отец, напълно уверена, че това, което Той казва, е истина.

Тя също е верен молитвен воин за онези, които Бог е поверил на нейните грижи. Тя се моли за спасение над неспасен съпруг, членове на семейството и приятели; сила за близките й, преминаващи през изпитания и болести; защита от грях и раздори във всичките й взаимоотношения. Тя знае, че молитвите й са чути и отговорени, и предава най-близките си хора на Господ, който ги обича дори повече от нея.

Такава жена си струва да се знае, защото Бог работи и свети чрез нея. Съпругът й има всичко, защото тя е в живота му (Притчи 31:10). Какво силно изказване за съпруга, близък приятел или сестра!

Вие ли сте тази жена за тези около вас?

Всичко, от което се нуждаете, вече е във вас чрез живота, смъртта и възкресението на Христос.

Как можете да растете в състрадание, доброта, смирение, нежност, търпение и прошка тази седмица, докато обгръщате най-близките си във вярна, непоколебима молитва?

„И каквото и да правите с думи или дела, правете всичко това в името на Господ Исус, като благодарите на Бог Отец чрез Него.” – Колосяни 3:17

Петра 

Petra Stoneman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен