Молитви за нашите приятели

Да бъдеш познат и обичан от хората е жизненоважно в този свят. Но да се молиш за тях или те да се молят за теб, това е намек от небето.

Как да помогнем на нашите приятели? Пишем картички, изпращаме цветя и готвим за тях в моменти на нужда. Помагаме им да преместят мебелите (очевидно акт на любов, защото преместването е брутално). Гледаме деца им. Слушаме и съветваме.

Но най-силният начин, по който сме призвани да подкрепяме приятелите си, е да се молим за тях. Яков 5:16 казва: „Така че изповядвайте греховете си един на друг и се молете един за друг, за да бъдете изцелени. Молитвата на праведния има голяма ефективност.”

Приятелският ми кръг е нещо като лук. Най-външният слой е най-големият, но аз познавам тези хора само социално или повърхностно. Всеки по-дълбок слой отразява по-малка група хора, които познавам по-добре. А вътрешният кръг е най-тясната ми група приятели – малко на брой, защитени, дълбоко познати.

Интересното при молитвата за нашите приятели е, че можем да я приложим към всеки. Можем да се молим за Божиите приятели, за които се надяваме, но все още не сме намерили. Можем да се молим за нашите познати най-общо. Можем да се молим за приятели, независимо дали връзката е стабилна или не. Можем да се молим за приятели, независимо от политическите убеждения. Можем да се молим с тях или без те да знаят. Можем да се молим с нашите приятели, които са вярващи, и можем (и трябва) да се молим за нашите приятели, които остават изгубени.

Откривам, че най-горещо се моля за най-скъпите си приятели, защото те споделят живота си с мен – добрите, но и грозните детайли, борбите, тревогите. Харесва ми да мога да се моля подробно за конкретни нужди.

Какъв дар, чест, привилегия и отговорност да бъда поканена в живота им, да бъда доверена с техните тайни и да мога да ги издигна пред Бога.

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.” (Галатяни 6:2).

„8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.

9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.” (1 Петър 4:8–10).

Бъдете място, което е безопасно за хората. Бъдете добър стопанин на техните тайни. Дайте им мъдри съвети. Но преди всичко бъдете вярващ, който страстно се моли за приятелите си. Нека щурмуваме портите на рая един за друг. Ще започна:

Скъпи Небесни Отче, вдигам всички жени, които четат това пред Теб. Моля Те да благословиш общността Обичай Бог Всеотдайно да осигуриш автентични приятелства на тези жени, въпреки всякакви географски или езикови бариери, които може да съществуват. Моля Те да създадеш чисти сърца в нас, да напътстваш вярата ни, да ни дадеш мъдрост, да ни дадеш проницателност и да ни защитиш. Благодаря Ти за подаръка на приятелството; помогни ни да приложим любовта си в действие чрез молитва. Амин.

Сара

Sara Lindsey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен