Помощник, изпратен от небето

„68  Благословен Господ, Израилевият Бог,

защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.

69 И издигна рог на спасение за нас

в дома на слугата Си Давид

70 (както е говорил чрез устата на святите Си пророци от вековете),

71 избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,”

Лука 1:68–71

Историята на Елисавета и Захария ми е любима. Има нещо красиво в начина, по който те връща към Сара и Авраам в Стария завет, с дете, обещано на двойка, която е загубила надежда. Има нещо обнадеждаващо в начина, по който се пресича с историята на Мария и Йосиф, тъй като и двете жени са преживели бременности, променящи живота им, и са успели да се подкрепят една друга. И има нещо невероятно мило в начина, по който Бог избра да използва раждането на Йоан, за да ни напомни, че Той е Бог, който спазва обещанията, Който никога не ни подвежда, никога не се отклонява от думата Си и винаги е там, за да ни помогне.

Нашият стих за размисъл днес идва от Захария, пророчество, изречено след раждането на неговия син Йоан. Благословен Господ Бог Израилев, защото дойде да помогне на народа Си. За разлика от царя, който се очакваше, или военачалника, за когото се надявали, Исус дошъл да води народа Си като помощник.

Мисля за безбройните начини, по които съм родител на дъщеря си. В някои моменти е най-добре да направя нещото сама, защото това е извън нейните умения или способности или не е подходящо за възрастта отговорност. Друг път очаквам от нея сама да свърши дадена работа, след като съм я научила как да го прави и знам, че е напълно способна да завърши задачата самостоятелно. И тогава има моменти, в които си помагаме една на друга, работейки заедно с други членове на семейството, за да постигнем нещо, да научим нещо ново или просто да използваме силните си страни, за да подкрепяме взаимно слабостите си.

Помощникът не поема и не ръководи шоуто самостоятелно. Помощник върви до нас, учи ни, насърчава ни, изслушва ни, подкрепя слабостите ни със силата си. Когато Лука споделя този разказ за Елисавета и Захария, ние виждаме една страна от характера на Исус, Той дойде да води като Помощник. Исус ни обича толкова много, че знае, че имаме нужда от помощ, а не от военно превземане или политическа сила.

Лука също ни показва чрез думите на Захария, че Бог ни помага като наш изкупител, като ни предлага безплатния дар на спасение чрез Исус и като ни спасява от нашите врагове. Раждането на Йоан се празнува като изпълнение на обещание, което Бог е направил и спазил, да спаси Своя народ и да му осигури Изкупител – Изкупител и Спасител, на когото Йоан щял да служи, като подготвя пътя за Исус.

Исус, Божият Син, слязъл при нас, за да ни бъде Помощник. Той оставил всичко на небето, за да прекара време на земята с човечеството, да живее с нас, да работи с нас, да вечеря с нас, да пътува с нас. Той ни вижда, Той ни познава и Той иска да ни бъде помощник. Каквото и да носите в момента, което ви се струва твърде голямо, пред каквото и да се изправяте, което ви се струва невъзможно, Исус е тук, за да ви помогне. Не е нужно да го правите сами.

Кристал

Crystal Stine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен