Преобразен

Някога давали ли са ви прякор? Прякорите могат да се дават поради нещо, което сте направили, начина, по който изглеждате, вашето фамилно име или за да ви отличават от другите със същото име. Йоан често е наричан Йоан Кръстител. Това ни помага да го разграничим от другите Йоани, особено от ученика Йоан. Йоан получава този прякор, тъй като кръщенето е това, с което той е известен!

Началото на Евангелието на Лука е връщане назад и напред между историите за Йоан и Исус. Започнахме с предсказването за раждането на Йоан, след това с предсказването на раждането на Исус, последвано от раждането на Йоан, след това раждането на Исус и поглед към Исус на 12 години. Сега разказът се връща към Йоан, който е възрастен, живеещ в пустинята близо до река Йордан.

Йоан правел точно това, което Исая, ангелът Гавриил и Захария пророкували, че ще направи! Той подготвял пътя за Исус, учел хората, които отивали при него, на покаяние, опрощаване на греховете и живот по различен начин в резултат на прошка. Йоан кръщавал хората като външен знак за вътрешна промяна.

Хората очаквали идването на Христос – Божият Избраник, обещан в Стария Завет. Те започнали да се чудят дали Йоан е Христос? Йоан знаел, че не той е Спасителят. Но Йоан изповядал че Христос идва. Той щял да бъде по-силен от Йоан и щял да кръщава със Святия Дух и огън. Йоан казал, че не е достоен дори да развърже сандалите на Христос. Пипането на мръсни крака било работа на най-долния слуга в къщата и Йоан не се смятал за достоен да направи дори това за Исус.

Йоан определено не е очаквал да кръсти Исус! Разказът на Матей за кръщението на Исус включва Йоан, който се опитва да попречи на Исус да бъде кръстен, казвайки: „Трябва да бъда кръстен от теб, а ти идваш при мен?“ (Матей 3:14)

Чудили ли сте се някога защо Исус е кръстен? Той нямал грехове, за които да се покае!

В Своето кръщение Исус демонстрира какво е дошъл да направи. Той поел нашите грехове върху Себе Си и платил нашия дълг. Той е нашето спасение, Този, който дойде да ни спаси.

В отговор небесата се отворили, Светият Дух слязъл върху Исус и Отец изговорил думи на любов. Каква гледка — нашият удивителен Бог, три в едно и едно в три! Бог е толкова невероятно велик!

Бог ни е създал за да общуваме с Него точно както Отец, Синът и Светият Дух винаги са били в съвършена връзка. Но връзката ни с Бог била прекъсната от греха. Исус — Бог Син в човешка плът — дошъл на земята, за да ни спаси!

Как да живеем в отговор на този велик дар на прощение на греха от Исус? Йоан Кръстител ни казва, „принасяйте плодове, достойни за покаяние “ (Лука 3:8). След всичко, което Бог направил за нас, как можем да бъдем същите? Как можем да продължим да живеем по същия начин? Не можем! Ние трябва да бъдем плодотворни в начина, по който живеем, позволявайки на Светия Дух да развие Своя плод от любов, радост, мир, търпение, доброта и самоконтрол.

Нашият преобразен живот е свидетелство за хората около нас. Ние сме в състояние да бъдем част от Божия план за спасяване на хора от всяка нация, език и племе, като казваме на другите Добрата новина! Йоан видял много животи, променени от Бог, и дори станал свидетел на невероятна сцена при кръщението на Исус. Помолете Бог да ръководи вашите думи и действия, докато се стремите да живеете, за да Го прославяте чрез силата на Светия Дух, който живее във вас!

А посятото на добра земя са тези, които, като чуят словото, държат го в честно и добро сърце и дават плод с търпение.“ – Лука 8:15

Джули

Julie McIlhatton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен