Свидетели сме

Преди няколко години имахме привилегията да живеем и да служим на Бог в Йерусалим за няколко месеца. Какво обогатяващо вярата изживяване беше да вървим там, където ходеше Исус, и да видим оживяването на това, което четем в евангелските разкази за Исус, докато прекарвахме известно време в Галилея, в Назарет, на Елеонската планина, в Гетсимания и в много други места, където Исус е казвал и правил чудотворни неща.

                   

Най-важното в нашето време беше да бъдем на гроба на Исус – наистина е празен! Опитахме се да си представим какво е било и какъв шок е бил за жените и учениците в дните след смъртта на Исус, когато в скръбта и разочарованието си те се опитват да разберат всичко, което се е случило. Такава благословия беше за нас да изпитаме радостта от възкресението, защото „Той не е тук, Той възкръсна“.

Това е мястото, където се присъединяваме към Лука, в глава 24, когато той завършва това евангелие и какъв невероятен край е! В тази последна глава има толкова много неща, които потвърждават кой е Исус, надеждата, която имаме като Негови последователи, и Добрата новина, която трябва да провъзгласяваме на всички нации.

                            

Лука споделя разказа за възкресението на Исус (което е толкова основополагащо за нашата вяра поради сигурността и надеждата, които ни дава), след това продължава да ни разказва за последните явявания на Исус пред учениците и накрая за поръчението на Исус към Неговите последователи като свидетели, които да споделят добрата новина на Евангелието.

Обичам историята за явяването на Исус по пътя за Емаус на тези объркани вярващи, докато се мъчеха да разберат събитията от предишните няколко дни. Посред тяхната тъга, въпроси без отговор, съмнения и отчаяние, „самият Исус се приближи и започна да ги придружава“ (Лука 24:15).

                                                                                                                                                                                                            Каква утеха е за нас да знаем, че в нашите изпитания и скърби, във времената, в които не можем да разберем какво прави Бог, когато всяка надежда изглежда изгубена, Исус върви с нас.

Ако това е напомнянето, от което се нуждаете днес, смелете се. С каквото и да се сблъскате, Бог вижда, знае и го е грижа. Имаме уверението в присъствието на нашия могъщ, състрадателен Спасител, Който върви с нас, изслушва нашите съмнения и страхове, говори мир на тревожните ни сърца и ни насочва към обещанията в Неговото Слово.

При последната среща на Исус с учениците, Той укрепи вярата им, като посочи как вече им беше казал, че векове на пророчество са били изпълнени в Него – чрез Неговото раждане, живот, страдания, смърт и възкресение. Представете си, че сте там с тях, осъзнавайки как всичко, което Исус беше казал, се е сбъднало, но все още не разбирате наистина всичко.

Не е ли същото и за нас днес? Колко чудесно тогава, че точно както Исус отвори умовете им, за да разберат Писанието и да видят как всичко е за Него, ние също имаме Неговия Свети Дух като наш учител, който да отвори очите ни и да освети умовете ни, насочвайки ни към Исус като четем Словото Му.

 

Ще се присъедините ли към мен, за да отделите малко време сега, за да благодаря на Бог за служението и мисията на Силна любов към Бога и благословията е да можем да изучаваме Писанията заедно, да опознаем повече за Исус чрез Неговото Слово, за да можем да растем във вяра и да станете по-добре подготвени като свидетели, за да достигнете до другите за Христос?

Нека обърнем внимание на последното увещание на Исус към учениците, тъй като Неговото поръчение е същото за нас днес:

„И той им каза: „Така е писано, че Христос ще пострада и ще възкръсне от мъртвите на третия ден, и покаянието за прощение на греховете ще бъде провъзгласено в негово име на всички народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели на тези неща.” – Лука 24:46-48

Забележете как извървяхме пълен кръг от началото на Евангелието на Лука, когато бяхме представени на Йоан Кръстител, чиято мисия беше да провъзгласи идването на Месията, проповядвайки покаяние за опрощаване на греховете. Това е посланието, което и ние трябва да споделим.

Жизненоважно е да разберем важността на наставленията на Исус тук. Нашето призвание е да споделяме това, което може да не е популярно в нашата култура днес – проблемът с греха и нуждата от покаяние. Изкушението може да бъде да се съсредоточим само върху любовта на Бог към човека, към когото се обръщаме, и въпреки че това е абсолютно вярно, не трябва да отстъпваме или разводняваме истината на Евангелието. Ние сме изгубени грешници, нуждаещи се от Спасител. Неговата смърт плати цената за греха, за да можем да дойдем на кръста, да се покаем и да получим пълна прошка. Чрез Неговото възкресение можем да познаем гаранцията за вечен живот за всички, които вярват и се доверяват на Неговото име.

Исус призовава всеки от нас да бъдем Негови свидетели, „започвайки от Йерусалим“ – това означава, че трябва да започнем точно там, където сме, като достигнем до семейството и приятелите и тези в нашето училище, работно място или квартал. Бъдете насърчени, че ние не правим това сами – Бог ни въоръжава чрез Своя Дух, докато ни „облича със сила отгоре“ и Той върви с нас, където и да ни призове.

                                                                                         

Ние сме безусловно обичани, изкупени, пречистени и простени. 

Имаме Баща, който е пълен със състрадание и е в състояние да направи повече, отколкото можем да си представим. 

Имаме възкръснал Спасител, Който ни обича и предаде Себе Си за нас, Който ходатайства за нас и един ден ще се върне, за да вземе народа Си, за да бъде с Него завинаги. 

Ние имаме надеждата за небето и уверението за вечен живот. 

Имаме присъствието и силата на Светия Дух, който живее в нас. 

Имаме Божието Слово, което да ни учи и трансформира, за да бъдем повече като Исус.

Това е добра новина!

С кого ще го споделиш днес?

Кейти

 

Katie Shott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен