Той помни името ти

Лесно ли помниш имена? Моята майка не. Тя напълно забравя имената на хората. Аз правя нещо по-лошо: мисля, че знам името на човека, но вместо това го наричам погрешно.

Запомнянето на име означава много за някого. Името е начинът, по който някой се идентифицира и като си припомним името му, ние показваме, че знаем кой е той.

Когато Бог казал на Мойсей името Си, Той се нарекъл „АЗ СЪМ“ (Изход 3:14). Това е най-божественото, лично и съкровено име за Бог, което Писанието дава. Всъщност израилтяните дори не биха го написали или казали, а вместо това Го наричали „името“. Божието въведение беше умишлено. Сърцата ни са създадени за близки, лични взаимоотношения и Бог благосклонно избра да започне това взаимоотношение, удовлетворявайки тази нужда в нас.

Забравяли ли сте някога собственото си име? Вероятно не, освен ако като мен не сте “замръзнали”, когато барманът на Starbucks ви е хванал неподготвени, и ви е попитал за поръчката. Казах й, че се казвам Кейт, което дори не е близко до името ми.

Исус никога не забравя име. И Той нарича изгубеното – теб и мен – намерено.

В Лука 19 Закхей забравя името си. Вместо това той започнал да измисля това, което смяташе за името си, идентифицирайки се с греховете си: бирник, измамник, грешник, нежелан, необичан, изгубен. Тогава се появил Исус, а Той никога не забравя име: „Закхей, слез бързо, защото днес трябва да остана у дома ти“ (Лука 19:5). Исус не погледнал на Закхей на външен човек, който гледа от дървото, но предложи да седне и да вечеря с Него.

Исус не иска да живеем отстрани, а да се присъединим към Него. И за да се присъединим към Него, трябва да знаем името Му. Името му е Яхве, близкият, личен Бог. Въпреки това, което мислим, Божието име никога не се е променило. Бог е непроменим и Той не се влияе от нашите провали.

Животът на Исус демонстрира любовта, която Бог е бил, любовта, която Бог е и любовта, която винаги ще бъде. Той ни търси, преследва и ни призовава. Той е този, който вече не позволява да ни наричат с погрешно име. Когато повярваме в Него, вече няма да бъдем наричани грешници; сега сме известни като спасени, изкупени, обичани, желани, заявени. Можем да си спомним имената, които Исус ни дава, когато си спомним кой е Исус. Той е Яхве, Този, за когото са създадени сърцата ни, Този, който „дойде да потърси и да спаси изгубеното“ (Лука 19:10).

Емма

Emma Harper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен