Цената

„ Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик. “– Лука 14:27

 

Спомням си момент от детството си, когато много, много исках конкретна играчка. Помолих майка ми за нея и тя ми каза, че мога да имам  играчката, ако използвам собствените си пари. Бързо изпразних касичката (да, буквално касичка) и похарчих парите, които имах, за тази играчка. И беше страхотно. За може би месец. И тогава загуби своята привлекателност. И изведнъж ми се прииска да не бях похарчила парите, които бях спестявала, за нещо, което ми донесе толкова малко удовлетворение, за нещо, което всъщност не си струва цената. И въпреки че това е доста незначителен спомен, аз се научих да започна да си задавам важен въпрос, преди да изпразня касичката: струва ли си цената?

 

Докато четях думите на Исус в Лука 14, не можех да не си спомня този спомен за това, когато за първи път се научих да пресмятам цената на нещо. Защото, в крайна сметка, мисля, че учениците са били принудени сами да отговорят на този въпрос: Заслужава ли си цената да следваш Исус?

 

Каква беше цената? Да има желание да „носи кръста си и да следва [Исус]“. Кръстът беше препратка към разпятието, ужасен метод на мъчение, който завършвал с изключително болезнена смърт. Освен това за тези престъпници е било обичайна практика да носят собствения си кръст до мястото на разпятието си.

 

Сега си представете Исус да казва на тези ученици, че за да бъдат един от учениците Му, всеки от тях трябва да е готов да носи собствения си кръст и да Го следва. Какви образи мислите, че са минали през главите им? Образи на самите тях като престъпници, пренасящи своя метод на екзекуция до собствената си смърт. Изображения на предаване, саможертва, болка и дори смърт. Каква шокираща картина трябва да е било това за Неговите ученици. В този момент всеки бил принуден да се запита: Заслужава ли си следването на Исус, независимо от цената?

 

Като християни днес, ние трябва да си зададем същия въпрос: Струва ли си следването на Исус? Може би цената ви е да се въздържате от определени неща поради ангажимента си към живот на вярност. Може би се пропускат възможности, поради изповядването на  Христос като Господ. Може би изпитвате несправедливо преследване. Може би цената наистина е да рискувате живота си в името на евангелието. Каквото и да е, следването на Исус винаги има цена. И тази цена често е голяма.

 

И така, струва ли си? Ще надвишава ли наградата разходите? Отговорът несъмнено е ДА.

 

„ Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.“ – Римляни 8:18

 

Както четем в Лука 13, Отец ни е поканил на голям празник, празник на радостно общение, почивка и изобилие. Празник, който далеч надхвърля сегашната жертва и страдание, които може би понасяме. Празник, който очаква тези, които ще Го последват. Да, цената на следването на Исус е голяма. Но наградата е по-голяма.

 

В някои дни, сезони или години цената може да изглежда твърде висока. Жертвата или страданието може да ви се струват твърде много. В онези дни положете това в краката Му. Изповядайте това на Отец, който се грижи толкова дълбоко за вас. Помолете Го да увеличи вяратс, постоянство и надежда ви. Той е верен, дори когато ние не сме (2 Тимотей 2:13). Той е достатъчно грижовен и състрадателен, за да ни посрещне в нашите съмнения и да ни увери, че макар цената да е голяма, наградата е по-голяма.

 

И накрая, знайте, че самият Исус беше готов да плати същата цена, която искаше от учениците. Цената на това, че Божият народ беше изкупен от греха и се помири с Отец, беше желанието на Исус да носи собствения Си кръст и да предаде живота Си на същия този кръст. Докато все още бяхме грешници, Христос умря за нас (Римляни 5:8). Той беше готов да плати цената, вярвайки, че предстоящата награда ще бъде по-голяма. И най-сладката новина от всички е, че вярващите в Христос също са наследници с Христос. Което означава, че ако страдаме с Него, ние също ще участваме в тази награда с Него (Римляни 8:17). Ще се насладим на празника на Отец с Него.

И един ден се надявам да пирувам на трапезата на Отца с всеки един от вас.

 

Кристин

Christin Tippin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен