Ще те хвана

Стоях пред необятния океан с широко отворени очи, пълни със страх, докато вълните безмилостно се разбиваха в брега. Стената от вода беше по-висока от моето 10-годишно мъничко телце и аз не исках да влизам, защото бях сигурна, че накрая ще се окажа завлечена в дълбокия мрак и ще се удавя.

Но от другата страна на тези вълни можех да видя моите лели, чичовци и братовчеди, всички събрани в кръг с усмивки на лицата си. По някакъв начин те бяха преодолели чудовищния натиск на водата. Явно имаха повече смелост от мен. Копнеех да ги достигна, но цялото ми тяло трепереше. Няма начин, помислих си. Просто ще си остана тук и ще си играя в пясъка.

Започнах да падам на колене от поражение, когато една силна ръка се протегна и сграбчи моята. Погледнах към усмихнатото лице на баща ми. „Какво чакаш, момичето ми? Денят е чудесен за плуване.“

Изведнъж усетих, че ме носи силата на движението му. Плавахме над вълните. Когато потънах, той ме вдигна и ме задържа на повърхността. За нула време преодолях надигането на прилива и се наслаждавах на времето с любимите си хора. О, каква радост щях да пропусна, ако не се бях доверила на ръката на баща си!

Напоследък стоя на различен бряг и се изправям пред друго препятствие. Ще си призная, че се страхувах да продължа напред. Вълните на скръбта бяха безмилостни, но знаех, че ще пропусна по-голямата благословия, която Бог е подготвил, ако не Му се доверя да ме преведе през това.

Пророк Исая пише на Божия народ, който живее в изгнание в чужда земя. Далеч от дома и дълбоко обезсърчени, децата на Израел се чувствали слаби и беззащитни. Сам Бог им говорил и казал:

„Защото Аз Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помoгна.“ – Исая 41:13

Нека си припомним тези истини днес, докато се борим да запазим вярата:

Бог ще бъде нашата сила, когато сме слаби. Не е нужно да сме силни. Силата му ще преодолее всяко препятствие.

Всемогъщият е обещал да ни задържи, когато не можем да се поддържаме. Не трябва да се страхуваме, че няма да успеем. Сам Господ ще ни издигне.

Създателят, който е създал вселената, контролира нашата съдба и Неговите планове за нас не могат да бъдат измити от врага.

Приятелю, твоят небесен Баща иска да те вземе за ръка и да те преведе през каквито и трудности да се изправиш. Не давайте път на поражението. Ти си Божие дете и Той никога няма да те остави да се удавиш в обезсърчение. Позволи Му да те отведе до другата страна, където ще изпиташ безмерна радост. Какво чакаш? Довери се напълно на Бог и се потопи дълбоко в изобилния живот, който Той е планирал за теб.

 

Лили Дънбар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Подобни Библейски курсове

Получавайте актуализации на блога

Най-скорошен